7ma SOLAR

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ENERGII NAŠÍ HVĚZDY

Projektová dokumentace pro solární energii je klíčovým nástrojem pro plánování a realizaci solárního projektu. Obsahuje technické a finanční informace, jako jsou výkresy, specifikace zařízení, náklady a plán financování. Správně zpracovaná dokumentace zajišťuje úspěšnou a efektivní realizaci solárního projektu.


CHCI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO RODINNÝ DŮM

Připravíme pro Váš dům projekt přímo na míru. Ten obsahuje analýzu energetických potřeb domu, výběr vhodného typu solárního systému a jeho umístění na střeše nebo pozemku. Součástí dokumentace jsou výkresy a popisy instalace solárních panelů, návrh propojení solárního systému s elektrickou sítí a plán údržby a servisu. Důležitou součástí projektu je také finanční analýza, která zahrnuje náklady na pořízení solárního systému, očekávané úspory na elektřině a dobu návratnosti investice.

KONTAKTUJTE NÁS. MY VÁM PORADÍME!


7ma SOLAR

NELAMTE SI HLAVU SAMI!

CHCI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO BYTOVÝ DŮM

Projekt solární energie pro bytový dům Vám připravíme v podstatě stejně jako pro kterýkoliv dům. Důraz je ovšem kladen na celkovou energetickou koncepci domu a jeho energetickou náročnost. Důležitou součástí projektu je analýza vhodnosti střechy pro instalaci solárních panelů a návrh vhodného typu solárního systému pro společné využívání. Součástí dokumentace jsou plány pro propojení solárního systému s elektrickou sítí a plán údržby a servisu. Podstatná je také finanční analýza, která zahrnuje náklady na pořízení solárního systému, očekávané úspory na elektřině a dobu návratnosti investice, přičemž v případě bytového domu je třeba zohlednit náklady na společné prostorové a administrativní řízení projektu.

KONTAKTUJTE NÁS. MY VÁM PORADÍME!


7ma SOLAR

PROJEKTUJEME SÍLU SLUNCE NA MAXIMUM!

CHCI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO FIRMU

Projektová dokumentace pro firmy se zaměřuje na využití solární energie jako alternativního zdroje energie pro provoz firmy. Dokumentace by měla obsahovat analýzu energetických potřeb firmy, výběr vhodného typu solárního systému a jeho umístění na střeše nebo pozemku firmy. Součástí dokumentace by měly být výkresy a popisy instalace solárních panelů, návrh propojení solárního systému s elektrickou sítí a plán údržby a servisu. Důležitou součástí projektu je také finanční analýza, která zahrnuje náklady na pořízení solárního systému, očekávané úspory na elektřině a dobu návratnosti investice, přičemž je třeba zohlednit i možnost získání dotací nebo daňových úlev.

KONTAKTUJTE NÁS. MY VÁM PORADÍME!


7ma SOLAR

VYPROJEKTOVANÁ FIREMNÍ EFEKTIVITA!

NEZÁVAZNÝ FORMULÁŘ

Pro více informací vyplňte tento nezávazný formulář a my Vám profesionálně pomůžeme!

VYBERTE Z NAŠICH SLUŽEB